<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">
FFS_Event_Resource

Online event

FAST FORWARD STUDIO
Join us this year for a fast-paced 2.5 hour live online show exploring the future of accounting, business and technology with expert speakers

216 Accountants kiest voor jaarrekeningen deponeren in Silverfin

Samira el Bouziani
Geschreven door: Samira el Bouziani

216 Accountants kiest voor jaarrekeningen deponeren in Silverfin

Den Haag – 216 Accountants gaat als eerste Nederlandse partij Silverfin gebruiken voor het deponeren van jaarrekeningen. Het kantoor zet sinds de oprichting in 2015 stevig in op workflow automation, met het doel compliancediensten op die manier zo efficiënt mogelijk aan te kunnen bieden. In 2019 implementeerde het kantoor Silverfin als mogelijke katalysator in hun transformatie naar een toekomstbestendig kantoor. Daarbij speelt RGS een belangrijke rol; voor CEO Richard Smid en COO Jeroen van der Krabben is het een speerpunt voor hun businessmodel.

Het is pas mogelijk om workflows te kunnen automatiseren als je datastandaardisatie kunt toepassen. Vanuit die visie kwam 216 Accountants – op zoek naar best-of-breed toepassingen die RGS ondersteunen en werkprocessen ondersteunen – in 2019 uit bij Silverfin. COO Jeroen van der Krabben: “Het grootste voordeel van dit cloudplatform, van deze gecentraliseerde datahub, is de integratie van de verschillende processen. Niet alleen van de accountant, maar ook van de communicatie met klanten en met de andere disciplines die bij de onderneming zijn betrokken. Dat kan dus ook een salarisadministrateur of fiscalist zijn, of stakeholders, zoals externe financiers. Die kun je hiermee ook meenemen in de samenwerking.”

Verbanden leggen

Richard Smid (CEO): “Als accountantsorganisatie richt je je onder meer op het opstellen van de jaarrekening, fiscaal aangiftewerk en de salarisadministratie – verschillende zuilen van dienstverlening. Voorheen was het bij ons (voor de implementatie van Silverfin, red.) bijvoorbeeld moeilijk om het onderlinge verband tussen de loonadministratie en de financiële administratie te leggen. De koppeling tussen beide kon wel worden gelegd, maar het monitoren van wat er tussen die pakketten gebeurde, was altijd een uitdaging. Met Silverfin opereren we als het ware met een schil erboven, die uit de verschillende zuilen informatie naar binnen haalt en de gewenste verbanden legt. Dat resulteert in een compleet overzicht van wat er gaande is binnen onze klantenportefeuille. Eerder was dat toch een soort van black box, omdat alle data in zoveel verschillende toepassingen zaten.” Van der Krabben vult aan: “Silverfin is voor ons een heel krachtige tool om het administratie-, samenstel- en rapportageproces te integreren. Hierdoor kunnen we nu het samenstelwerk naar voren halen en ook de hectiek uit de planning halen. Omdat het relatief eenvoudig is om hiermee interim-rapportages te genereren, kunnen we elk kwartaal met de klant om tafel, om deze door te spreken. Die efficiëntere manier van werken creëert extra ruimte om te kunnen sparren met onze klanten en verdiepende vragen te stellen over hun business.”

Impact voor cliënten en medewerkers

Voor het maken van de jaarrekening in Silverfin verandert er op het eerste oog aan de voorkant van het proces niet zoveel bij 216 Accountants, waar het gaat om het opvragen van informatie bij de klant. Dit neemt nog evenveel tijd in beslag, maar de registratie en verwerking van antwoorden gaan vele malen sneller. De communicatie wordt direct gelinkt aan het klantdossier en is daardoor altijd benaderbaar voor het gehele team. Op dit moment focust het kantoor vooral op cliënten die hun administratie volledig naar hen hebben geoutsourcet of zelf voor zo’n 80 procent de administratie voeren. Hun jaarrekeningen over 2020 zullen in 2021 via Silverfin worden gedeponeerd, nu er een succesvolle pilot met een aantal klanten is gedraaid voor deponering over het boekjaar 2019. Het doorvoeren van veranderingen in werkprocessen en de eigen interne organisatie hoeft volgens 216 Accountants niet afschrikwekkend te zijn. Smid: “De mogelijkheden om je dienstverlening naar klanten toe te verbeteren en competitiever te worden, zijn juist heel boeiend. Mijn advies voor andere kantoren die zich buigen over het vraagstuk rond toekomstbestendigheid: durf bestaande processen te transformeren en wijzigingen door te voeren binnen je interne organisatie. Anders gezegd: wacht niet af, ga het gewoon doen!”

Wens je hier meer info over? Vraag via deze link een vrijblijvend gesprek aan.