<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Bedreigen digitale hulpjes kmo-boekhouder? Niet heus!

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

Bedreigen digitale hulpjes kmo-boekhouder? Niet heus!

In een recent artikel in De Tijd met de titel Digitale hulpjes bedreigen kmo-boekhouder toont Emmanuel Vanbrussel zich bezorgd dat boekhouders van kleine bedrijven het risico lopen overbodig te worden nu steeds meer digitale diensten het factuurbeheer van KMO’s automatiseren.

Als CEO van Silverfin en accountant in hart en nieren zie ik natuurlijk wel dat er veel aan het veranderen is in de sector. Schrik dat accountancy- en boekhoudkantoren overbodig zouden worden, heb ik echter niet.

Ik deel de mening van Jurgen Ingels, die in hetzelfde artikel antwoordt op de vraag of we op het einde van de boekhouder afstevenen: ‘(...) Nee, maar de job van boekhouder zal wel grondig veranderen, naar gespecialiseerd advies. Vandaag spenderen boekhouders nog veel tijd aan de opmaak en weinig tijd aan de analyse van de boekhouding. In de toekomst zal dat omgekeerd zijn. Alles wat ‘low level input’ is, gaat eruit. Zodra de financiële gegevens ingebracht zijn, kunnen ze in realtime vanuit de factuur in de databanken vloeien en meteen met de resultatenrekening en de balans verzoend worden.’ (fintech-investeerder Jürgen Ingels in De Tijd). Er is wel degelijk een evolutie aan de gang, gevoed door een veranderend verwachtingspatroon van de klanten enerzijds en de technologische vooruitgang aan de andere kant.

Veel boekhouders en accountants maken zich zorgen over die technologische vooruitgang. De meeste tools bieden een oplossing aan voor het automatiseren en vergemakkelijken van gegevensinput. Zodra accountants zien dat hun fundamentele waarde voor de ondernemer daar niet ligt, vermindert die angst.

Bedrijfsleiders en financieel verantwoordelijken in kleine en grote bedrijven willen gewoon dat hun boekhouding vlot verloopt, en liggen er niet wakker van of dit via een scanoplossing in eigen huis dan wel via inputwerk van hun boekhouder gebeurt. Nu ja, zodra ze het verschil in kostprijs zien, zullen ze misschien geneigd zijn om voor de automatisering te kiezen. Maar wat ze echt willen is advies en goede dienstverlening.

Dit brengt me bij het veranderende verwachtingspatroon van de klanten, iets waarvan accountancy- en boekhoudkantoren zich goed bewust moeten zijn.

Internet en de explosieve groei van mobiele apps hebben de manier waarop mensen in contact treden met bedrijven, en dus ook met hun accountant, fundamenteel veranderd. We willen allemaal via gebruiksvriendelijke technologie snel geholpen worden: om met vrienden af te spreken via Messenger of om een financieringsvoorstel op te stellen voor een lening bij de bank.

Daar precies ligt de mogelijkheid voor accountants en boekhouders om technologie te omarmen en te gebruiken als concurrentievoordeel. Accountants die open staan voor de veelheid aan technologische oplossingen die hun klanten gebruiken, en die tegemoet komen aan de vraag naar meer transparantie en vlotte communicatie, staan klaar om de toekomst sterk tegemoet te treden.