<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Benchmarking: een goede zaak voor de cijfers van je klanten. En die van jou.

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

Benchmarking: een goede zaak voor de cijfers van je klanten. En die van jou.

Word de meest gewaardeerde adviseur van je klant.

De beste maatstaf voor succes

Vergelijken doen we allemaal: met andere mensen, met collega's, met buren en zelfs met andere bedrijven. Vergelijken ligt in de menselijke aard. We doen het - bewust of onbewust - non-stop.

Is het een kwestie van jaloezie? Of willen we gewoon bewijzen dat we beter zijn dan anderen? We vinden het in elk geval geweldig om onder vrienden oppervlakkige zaken te vergelijken, zoals huizen, auto's en zelfs onze lonen.

Hoe meer je erover nadenkt, hoe duidelijker het wordt dat we dol zijn op vergelijkende lijstjes. De Oscars. De Grammy's. De Wereldbeker. De Olympische Spelen. Zijn die evenementen niet allemaal één grote benchmarking om winnaars en verliezers te bepalen?

Op zakelijk vlak is benchmarking zelfs nog belangrijker. In het boek Outside Insight verwoordt Jorn Lyseggen het als volgt: ‘Benchmarking is de eerlijkste maatstaf voor succes. Hoe goed je bedrijf op zichzelf presteert heeft geen belang. Belangrijker is te begrijpen hoe je presteert ten opzichte van je concurrenten.’

Maar de echte kunst zit hem erin te ontdekken waarom de één beter is dan de ander. Stel dat je een atleet exact zou kunnen vertellen waarom hij of zij minder snel is dan de ander en instructies zou kunnen geven waarmee hij of zij de concurrentie voorbij kan snellen. Dat zou toch fantastisch zijn?

Of dat je een film zou kunnen analyseren en de regisseur op basis van wetenschappelijke data exact zou kunnen vertellen waarom zijn film het minder goed doet dan die van een ander. Zou dat niet enorm waardevol zijn?

Dat is precies wat accountants kunnen betekenen voor hun klanten, op voorwaarde dat ze beschikken over de juiste data, tools en technologie.

SF-AT-Why-benchmarking-is-good-for-your-clients-[insert-1]

Een nieuwe kans tot advies voor accountants

Met het accountingplatform van Silverfin kan je als accountant historische en realtime financiële data consolideren voor elke klant, ongeacht welk boekhoudpakket hij gebruikt. Aan de hand van die data kan je de resultaten vervolgens op allerlei manieren benchmarken.

Op klantniveau kan je specifieke financiële periodes vergelijken - per maand, kwartaal of jaar - en like-for-like analyses uitvoeren. Vervolgens kan je elke transactie in detail bekijken en winstmarges en uitgaven opvolgen.

Op die manier kom je als accountant in een zeer sterke positie te staan. Als je je klanten zo goed kent en begrijpt, kan je bedrijfsspecifieke risico's opmerken en kansen identificeren. Je kan ook waarschuwen wanneer de prestaties veranderd zijn, de kosten gestegen zijn of wanneer betalingen consequent te laat gebeuren. Ten slotte kan je je klant ook op de hoogte brengen van abnormale gebeurtenissen en onverwachte veranderingen op financieel vlak.

SF-AT-Why-benchmarking-is-good-for-your-clients-[insert-2]

Advies verlenen op grotere schaal

Via benchmarking kan je ook inzichten verwerven op portfolioniveau. Als accountant kan je Silverfin gebruiken om na te gaan welke specifieke klanten getroffen zijn door een bepaalde gebeurtenis, zodat je hen doelgericht advies kan verlenen met reële zakelijke waarde.

Zo kan je als accountant bijvoorbeeld klanten die door Covid-19 onder druk zijn komen te staan, identificeren en opvolgen en hen doelgericht advies verlenen. Je kan niet alleen snel Covid-19-maatregelen identificeren en ze toepassen op een specifiek klantendossier, je kan ook een volledige prognose maken van de kritische cashflow en een scenario plannen. Op die manier kan je als accountant klanten identificeren die een risico lopen en samen met hen bekijken hoe de verschillende maatregelen hun prestaties op termijn zullen beïnvloeden.

En dat is nog maar het begin. Wanneer er in een specifiek land of een specifieke regio nieuwe maatregelen, belastingen en regels zitten aan te komen, kan je als accountant snel de mogelijke risico's voor je klanten opmerken en hen waarschuwen en advies geven over de stappen die ze moeten ondernemen.

SF-AT-Why benchmarking is good for your clients-[inserts]_3

Tijd om de deur te openen naar een wereld van nieuwe kansen

Als accountant ken je de dossiers van je klanten van binnen en van buiten. Je bent dan ook perfect geplaatst om gemeenschappelijke punten te ontdekken binnen je portfolio.
Door te werken met Silverfin kan je alle data van je klant bekijken in een duidelijk, visueel formaat. Op die manier kan je klanten binnen een specifieke sector of domein vergelijken. Zo kan je tot in detail uitzoeken waarom de ene klant goede resultaten behaalt en de andere niet. Vervolgens kan je dan een actieplan aanbieden om die resultaten te verbeteren. Je kan bijvoorbeeld tariefplannen benchmarken maar ook maandelijkse uitgaven, loonkosten en andere financiële parameters.
Wanneer je die informatie ter beschikking hebt, kan je als partner binnen het kantoor ook de precieze mogelijkheden voor adviesverlening identificeren. Dat is goed voor zowel de relatie met de klant als voor de financiële resultaten van het kantoor. Het opent zo de deur naar een geheel nieuwe inkomstenstroom.
Benchmarking gaat uiteindelijk om veel meer dan 'punten geven' aan je klanten. Het is ook een kans om waardevol advies te verkopen en bijgevolg zakelijk advies te verlenen dat een wereld van verschil zal maken voor de cijfers van je klant. En voor die van jou.

Download onze gratis e-Guide en ontdek alles over benchmarking binnen Insight, de derde mijlpaal op het traject van connected accounting.