<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

De vier "Sights" van connected accounting

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

De vier "Sights" van connected accounting

Technologie heeft de boekhouding al veranderd, waardoor het voor kleine bedrijven eenvoudig is om hun financiën digitaal te beheren met een minimum aan inspanning en zonder enige boekhoudkundige expertise.

Een soortgelijke technologie zal ook het leven van accountants veranderen. De boekhouding zal niet langer worden gedreven door number crunching en standaard compliance-taken. Automatisering en technologie zullen dat doen. Wat telt is de klantenservice en het cultiveren van relaties die door de technologie worden ondersteund en geïnformeerd. De reden hiervoor is dat de wereld van de klant evenzeer geschud wordt door nieuwe technologie als de wereld van accountancy. Klanten hebben accountants nodig om zich voor te bereiden op de complexe uitdagingen van de huidige en toekomstige markt. Ze willen en waarderen advies en dat is een people business, aangevuld met technologie.
FF20_Social_1_NL@2xOpdrachtgevers waarderen accountants die kunnen optreden als hun meest vertrouwde en gewaardeerde bedrijfsadviseurs. Hun accountant wordt een verlengstuk van hun managementteam - met behulp van realtime gegevens leggen ze uit wat er in hun bedrijf gebeurt, informeren ze hun beslissingen en lossen ze problemen op, nog voordat ze zich voordoen.

In de toekomst zal het succes komen van bedrijven die technologie gebruiken om realtime klantengegevens te verbinden met geautomatiseerde workflows of processen, en vervolgens met klanten samenwerken en communiceren om hun compliance taken efficiënt af te ronden. Technologie biedt hen de mogelijkheid om waardevolle tijd vrij maken om te investeren in het begrijpen van de bedrijven van hun klanten en de data te gebruiken om adviesverlening extra kracht bij te zetten. Dit alles binnen één geïntegreerd cloud accounting platform.

We noemen dit connected accounting - een fundamentele verschuiving met als doel om over te gaan van het leveren van een transactionele, compliance service naar het creëren van een relatie gebaseerd op advies en een diepgaand begrip van de data die de drijfveer vormt voor de activiteiten van hun klanten en het inzicht dat daaruit voortvloeit.

SF-AT-The-four-sights-of-connected-accounting-[Insert]

De vier visies van de connected accounting
Je bent een connected accountant als je kantoor vier belangrijke stappen van digitale maturiteit met succes heeft doorlopen. We noemen ze de vier “Sights” van Connected Accounting. Naarmate je elke fase doorloopt, zijn je bedrijf, team en klanten meer met elkaar verbonden; je creëert nieuwe mogelijkheden voor een hogere productiviteit, de ontwikkeling van nieuwe diensten, een betere concurrentiepositie, meer omzet en winst.

1. Fullsight
Dit is de basis van de connected accounting en is gericht op data. Het digitaliseren en consolideren van alle financiële gegevens van klanten, ongeacht de bron, in één centrale datahub. Een thuis voor alle gegevens van je klanten die automatisch en in realtime worden bijgewerkt vanuit meerdere boekhoudsystemen en andere bronnen, zelfs papieren bestanden. Al deze gegevens zijn veilig toegankelijk voor jou, je team en je klanten.

Fullsight gaat over het ontwikkelen van één betrouwbare bron van de waarheid - een complete visie op al je klantdata, up-to-date en te allen tijde voor je beschikbaar. De basis waarop al het werk - compliance of adviesverlening - kan beginnen.

2. Hindsight
Zodra u al je klantgegevens - actueel en historisch, gecentraliseerd, gestandaardiseerd en altijd beschikbaar - hebt, kun je doorgaan naar Hindsight. Deze tweede fase van de connected accounting gaat van het verzamelen en standaardiseren van gegevens naar het gebruik van gegevens in de praktijk.

Hindsight gaat over het toepassen van data in geautomatiseerde boekhoudkundige workflows om een accuraat beeld te krijgen van het verleden. Om je compliance- en reporting processen te stroomlijnen en de nauwkeurigheid ervan te verbeteren.

3. Insight
Met Fullsight en Hindsight je jouw workflows transformeren. Insight - de derde fase van de connected accounting - is waar je begint met het ontwikkelen van je adviesverlening met toegevoegde waarde.

Insight betekent dat je je in een positie bevindt om je klanten adviesverlening en begeleiding te bieden. Je beschikt over de tools om te kijken naar de betekenis achter de cijfers en waardevolle business intelligence te halen. En je bent ook in staat om rechtstreeks contact op te nemen met klanten wanneer onmiddellijke actie de meeste impact zal hebben op hun bedrijfsprestaties.

4. Foresight
Tot slot gaan we over van het kijken naar prestaties uit het verleden naar het gebruik van data en analyse-instrumenten om de toekomst te voorspellen en de ontwikkeling van nieuwe diensten met toegevoegde waarde voor de klant te stimuleren. Foresight is de laatste stap in de transformatie van een kantoor van compliance naar de betrouwbare bedrijfsadviseur.

Foresight gaat over het verdiepen van de connectie met de bedrijven van je klanten en het opbouwen van je status als hun meest betrouwbare adviseur. Alleen door efficiënt en in realtime verbinding te maken met alle financiële gegevens kan je een verbinding maken met je klanten op een manier die tastbare voordelen oplevert voor hun bedrijf, en die nieuwe diensten en inkomstenstromen voor je kantoor mogelijk maakt.

Dit zijn de vier “Sights” van connected accounting.

Download onze nieuwe eGuide om te ontdekken hoe je deze “sights” kan ontgrendelen en leer meer over de voordelen die ze opleveren.