<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">
FFS_Event_Resource

Online event

FAST FORWARD STUDIO
Join us this year for a fast-paced 2.5 hour live online show exploring the future of accounting, business and technology with expert speakers

Foresight ontwikkelen: een essentiële stap voor de connected accountant

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

Foresight ontwikkelen: een essentiële stap voor de connected accountant

Ontdek hoe je Foresight jou als digitaal matuur accountant kan helpen om expertenadvies aan te bieden en nieuwe inkomstenstromen aan te boren.

Automatisering verandert alles wat je al wist over accounting.

Dankzij automatisering ben je als accountant verlost van tal van vervelende administratieve taken waardoor je compliance en andere standaardrapporteringen snel, makkelijk en accuraat kan afwerken. Voor klanten betekent het dat ze hun eigen boekhouding kunnen beheren, ook zonder boekhoudkundige kennis.

De kostenbesparingen en verhoogde efficiëntie zijn zo aantrekkelijk dat de markt voor accountancingsoftware wereldwijd een groei kent van 8,6% per jaar. Maar er is ook grote valkuil aan verbonden. Onderzoek toont aan dat op dit moment nog 74% van de accountants het grootste deel van hun inkomsten halen uit compliance en boekhouding. De concurrentiestrijd wordt harder, de prijzen zijn in vrije val en klanten beschouwen dit type werk als minder waardevol.

Toch hebben klanten hun accountant harder nodig dan ooit. Ze worden immers geconfronteerd met wereldwijde economische instabiliteit, veranderingen in de wetgeving en complexe markten. Ze kijken dus naar hun accountant voor antwoorden.

SF-AT-Why-developing-foresight-is-essential-to-become-a-connected-accountant-[insert-1]-1

Accounting ondergaat momenteel een ware transformatie, waarbij de focus ingrijpend verlegd wordt naar adviesverlening. Uit ons onderzoek blijkt zelfs dat 76% van de accountants verwacht dat ze in de komende vijf jaar het grootste deel van hun inkomsten uit adviesverlening zullen halen. Vooruitdenkende accountants hebben de sprong al gewaagd en gebruiken hun investering in automatisering en technologie nu in hun eigen voordeel.

Ze hebben de horde van de efficiëntieverhoging al genomen en gebruiken hun technologie nu om gesofisticeerde adviesdiensten op basis van data te aan te bieden. Hiermee behouden ze een proactieve voorsprong op de vragen van hun klanten, verhogen ze de loyauteit van hun klanten en boren ze nieuwe bronnen van inkomsten aan.

Ook jij kan deze kans grijpen. We vertellen je hieronder hoe je dat doet:

Werp een blik in de toekomst dankzij voorspellende intelligentie

Heel wat accountants worden compleet overspoeld door financiële data. De volumes zijn overweldigend en ze zijn niet in staat om die data op een goed

Data-analyse kan je niet alleen een overzicht geven van het verleden, het kan je ook een idee geven van hoe de toekomst eruit zal zien.

Wanneer al je realtime en historische financiële data geconsolideerd en gestandaardiseerd zijn in één enkele beveiligde hub, en je belangrijkste workflows en rapporteringsprocessen geautomatiseerd zijn, heb je als accountant een volledig beeld van het parcours dat het bedrijf van je klant heeft afgelegd en waar het nu staat. In onze technologische maturiteitscurve noemen we dat Fullsight en Hindsight bereiken.

Nu alle data van je klanten centraal zijn opgeslagen, kan je analytische tools gebruiken om resultaten doorheen de tijd en ten opzichte van gelijkaardige klanten in het portfolio van je kantoor te vergelijken. Zo kan je best practices benchmarken, trends ontdekken, inzichten blootleggen en mogelijkheden identificeren om bijkomende adviesverlening te verkopen. Wij noemen dat Insight hebben.

Met Foresight ga je nog een cruciale stap verder. Je zoekt niet langer naar trends in het verleden maar gebruikt data om de toekomst te voorspellen of om de impact van verschillende scenario's op je klant te evalueren. Met een plan in de aanslag kan je als accountant dus technologie gebruiken om eender welke sleutelindicator te monitoren of om automatische waarschuwingen in te stellen als vroeg waarschuwingssysteem voor wanneer er dreigingen opdoemen of kansen verschijnen waar direct op gereageerd moet worden. Op die manier ben je als accountant niet langer een reactieve rapporteur maar evolueer je naar de rol van proactieve zakelijke adviseur.

Dankzij automatische waarschuwingen missen jij als accountant en je klanten nooit meer mogelijke problemen of kansen. Maar belangrijker nog: jullie kunnen er op tijd op reageren. 

De kans bestaat dat je bijvoorbeeld een klant hebt met een ambitieuze groeistrategie waar het van cruciaal belang is dat de cashflow goed in de gaten wordt gehouden. Wanneer die klant op het punt staat een nieuwe mijlpaal in zijn groei te bereiken, krijgt je team hiervan een melding zodat ze je klant op de hoogte kunnen brengen van de financieringsbronnen waar hij nu voor in aanmerking komt en hem kunnen helpen met nieuwe fiscale verplichtingen.

Voorspellende intelligentie is de mogelijkheid om realtime en historische data te gebruiken om financiële resultaten constant te monitoren zodat je altijd als eerste weet wanneer het tijd is om actie te ondernemen.

Handel onmiddellijk dankzij realtime activatie

Realtime data vormen de basis van Foresight. Wanneer een klant zijn financiële data aanpast of er iets aan toevoegt, moet dat direct doorgestroomd worden naar het accountingplatform, ongeacht welke software hij gebruikt. Aangezien het om een live datafeed gaat, kan je realtime waarschuwingen instellen waardoor je direct kan reageren.

Doordat je je hele klantenportfolio kan overzien, kan je bovendien in de gaten houden wat belangrijk is voor elk van je klanten. Je kan de waarschuwingen dus personaliseren zodat ze aangepast zijn aan de specifieke dreigingen, uitdagingen en kansen die voor hen van toepassing zijn. Zo weet elk van je klanten dat je altijd klaar staat voor hen.

Je kan als team ook snel reageren want alle communicatie en samenwerking gebeurt in realtime op het centrale Silverfin-platform. Elke verandering, instructie of vooruitgangsupdate is veilig toegankelijk vanuit de enige versie van de feiten. Geen enkel teamlid blijft ooit nog in het ongewisse.

Realtime activatie betekent een sterke verbetering van de klantervaring waardoor je het vertrouwen en de loyauteit van je klanten verder kan versterken.

SF-AT-Why-developing-foresight-is-essential-to-become-a-connected-accountant-[insert-4]-1

Laat je zaak groeien dankzij adviesverlening

Met Foresight valt de volledige digitale puzzel in elkaar. Historische en realtime data, samenwerking, automatische rapportering, data-analyse en voorspellende intelligentie worden één geheel waarmee je waardevolle adviesverlening kan ontwikkelen met een maximale impact.

Wanneer de digitale transformatie helemaal rond is, heb je als 'connected accountant' de tijd en de tools ter beschikking om data te analyseren en om mogelijkheden voor adviesverlening en nieuwe inkomstenstromen te identificeren. Met een 360°-overzicht over je klanten - zowel verleden, heden en toekomst als over je hele portfolio - begrijp je veel beter wat de noden van je klanten zijn, welke de belangrijkste drijfveren zijn van hun bedrijf en hoe hun weg naar succes verloopt.

Als accountant kan je nu een veel nauwere en meer waardevolle werkrelatie opbouwen met je klanten en je meer profileren als een zakelijke partner die hen op basis van betrouwbare, realtime financiële data kan helpen om hun strategie en toekomstmogelijkheden vorm te geven.

Onze klant Arjan Schipperus, Managing Partner bij RS Finance, beschrijft de voordelen met een fantastisch beeld. Hij zegt: 'In een traditionele relatie tussen de accountant en de klant gaat het als volgt: de klant rijdt ergens heen, komt daar veilig aan - of raakt de weg kwijt -, en daarna pas verschijnt de accountant met de kaart om te tonen waar ze zich bevinden. Bij ons is dat anders, wij zitten samen met jou in de auto. We vertellen je waar je je op dat precieze moment bevindt en welke route je hebt genomen om daar te geraken. We tonen je ook welke keuzes je hebt voor het traject dat voor je ligt om je zo te helpen de beste route naar je bestemming te kiezen.'

Zodra je Foresight hebt bereikt, kan je moeiteloos gesofisticeerd advies verlenen aan al je klanten. Expertise zit niet langer gevangen in het hoofd van één accountant. Ze is daarentegen gecentraliseerd, gestandaardiseerd en datagedreven waardoor je ze makkelijk kan omzetten in lucratief, toekomstgericht advies.

Foresight is de laatste fase van connected accounting. Hier heb je de top van digitale maturiteit voor accountants bereikt en ben je het best geplaatst om als adviesgedreven kantoor het voortouw te nemen in de nieuwe spelregels voor accounting. Silverfin kan voor jou een traject naar succes uittekenen, ongeacht hoever je als accountingkantoor al gevorderd bent met je digitale transformatie.

Download de Foresight e-Guide en ontdek alles over de laatste stap van je connected accounting-traject.