<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Hoe je met technologie voor accountants beter naar je klant luistert

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

Hoe je met technologie voor accountants beter naar je klant luistert

In het kader van digitalisering hoor je vaak dat accountants zich naar de toekomst toe moeten profileren als ‘trusted advisors’ voor hun klanten. Geen eenvoudige opgave... maar de succesfactor hoef je niet ver te zoeken: luisteren, dat is hier een belangrijke vaardigheid. En door technologie krijgt ‘luisteren’ een nieuwe betekenis voor accountants.

Het belang van luisteren lijkt misschien low-tech, maar het tegendeel is waar. Hoe je als accountant luistert naar de belangen van je klant, is onlosmakelijk verbonden met de technologische transformatie in accountancy.

De digitale tools en applicaties die het accountantsvak binnendringen kunnen de routinematige taken voor een deel vereenvoudigen en automatiseren. Het gaat hier vooral om taken die de accountant zonder samenwerking met zijn klant kan uitvoeren.

Van passieve dataverwerking naar betrokken bedrijfsadviseur

Het automatiseren van routinematig werk zorgt voor meer efficiëntie binnen een accountantskantoor. Maar de impact van technologie zorgt ook voor een verschuiving in het takenpakket van de medewerkers. Passieve dataverwerking wordt meer naar de achtergrond gedrukt en maakt plaats voor een zeer betrokken en actieve rol voor de accountant: een strategische bedrijfsadviseur die nauw samenwerkt met zijn klant.

Door deze verschuiving komt er meer nadruk te liggen op:

  • Frequent klantcontact
  • Het gebruik van slimme digitale tools bij het maken van bedrijfsbeslissingen
  • Het belang van ‘soft skills’, zoals luistervaardigheid

Luister niet alleen naar de klant

Als we het hebben over luisteren dan bedoelen we niet enkel ‘luisteren naar de klant’ (hoewel dat zeker belangrijk is, en er over actief luisteren veel informatie beschikbaar is).

De beste accountants ‘luisteren’ ook naar de data van de onderneming.

Zelfs de kleinste ondernemingen brengen een stroom aan complexe data met zich mee. In deze datastroom liggen alle inzichten verborgen die je klant nodig heeft om goed onderbouwde beslissingen te maken over zijn bedrijf.

Maar enkel het verzamelen van deze data is niet genoeg om de ondernemer vooruit te helpen. De data wordt pas waardevol wanneer iemand de gegevens interpreteert, oftewel iemand die kan luisteren naar de betekenis van de datastroom.

Op dit punt spelen accountants een cruciale rol: zij interpreteren de cijfers en kunnen die omzetten in strategisch bedrijfsadvies.

Accountants moeten manieren vinden om het interpreteren van data gemakkelijker te maken en dat is waar technologie uitkomst kan bieden. Met de juiste tools om de gegevens te analyseren kun je ‘luisteren’ naar de ondernemingsbelangen van je klant.

Er is nooit te veel data – maar hoe maak je er het best gebruik van?

Accountantskantoren hebben met een grote hoeveelheid binnenkomende data te maken. Het kan lastig zijn om daarin het overzicht te houden en niet te verdwalen in details. 

Een gecentraliseerd platform kan deze datastroom opbreken en structureren waardoor je echt inzicht krijgt in de betekenis van de informatie. Een dergelijk platform helpt je ook om:

  • Commerciële trends te ontdekken
  • Oplossingen te identificeren voor je klant
  • Het dagelijks werkproces efficiënter te maken
  • De prestatie van de onderneming te segmenteren in overzichtelijke subcategorieën

Als accountant kun je met deze data de ondernemer van twee essentiële informatiebronnen voorzien:

  • Business planning

Business planning is wanneer je op basis van de financiële data budgetten en forecasts creëert voor je klant. Je kunt deze cijfers bovendien met software op een visueel aantrekkelijke manier presenteren.

  • Business analysis

Business analysis is wanneer je de informatie over de klant gebruikt om achteraf de prestatie van de onderneming te analyseren. Business analysis kan ook toekomstgericht zijn: in dat geval meet je de trends en ontwikkelingen van de onderneming en de markt.

Accountants identificeren variaties in geprojecteerde versus werkelijke prestaties van een bedrijf. Het ontdekken van deze variaties kan van invloed zijn op het bijsturen van de onderneming en de klant een strategische richtlijn geven voor zijn beslissingen (en dat is een service die voor de klant de prijs wel waard is).

Luisteren is dus allesbehalve traditioneel

Met technologie heb je de mogelijkheid om veel verder te gaan de traditionele vorm van klantenservice.

Je kunt met digitale tools luisteren - echt luisteren - naar je klanten. Niet alleen naar wat de klanten je vertellen, maar ook naar wat de onderliggende datastroom zegt over de onderneming: juist daar vind je de inzichten die een merkbaar verschil kunnen maken voor de ondernemer.