<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Hoe technologie toegevoegde waarde biedt in een accountantskantoor

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

Hoe technologie toegevoegde waarde biedt in een accountantskantoor

Door processen te automatiseren bespaar je tijd en middelen. Dat is mooi voor de efficiëntie, maar roept ook de vraag op hoe je de waarde van de accountant weer zichtbaar maakt naar de klant toe. 

Het is dan belangrijk om stil te staan bij het feit dat technologie niet enkel ‘menselijk werk’ vervangt. Technologie kan juist ook het takenpakket en het dienstenaanbod verruimen. Met digitale tools, gecombineerd met creativiteit en expertise, ontwikkel je extra services waarmee je waarde creëert voor de klant, en je ook je relevantie als accountant bevestigt.

Technologie geeft een nieuwe dimensie aan je service

De afgelopen jaren heeft technologische vooruitgang de accountancysector flink op zijn kop gezet. Het oude en vertrouwde heeft plaats gemaakt voor disruptie en digitalisering. Inmiddels zijn sommige ‘traditionele’ taken van de accountant geautomatiseerd. Maar dat staat niet gelijk aan uitholling van het beroep. Integendeel zelfs. Zoals MIT econoom David Autor aangeeft, is er een onderscheid tussen automatisering die arbeid vervangt, en automatisering die waarde toevoegt.

Ook in accountancy is de impact van technologie tweeledig. Enerzijds zien we dat een pak routinematige taken sneller gaan, en minder uren en personeel vergen. Maar anderzijds kunnen accountants met behulp van technologie nieuwe diensten ontwikkelen of bestaande diensten uitbreiden.

Met de juiste digitale hulpmiddelen word je een realtime connected accountant, of een 'robo-accountant' zoals Levi Morehouse het in Forbes beschrijft. Een dergelijke accountant zet technologie in om zijn expertise te versterken. Met die insteek wordt technologie complementair binnen een accountantskantoor en geef je een nieuwe dimensie aan de dienstverlening.

Maak je waarde zichtbaar voor de klant

Voor een goede klantrelatie naar de toekomst toe, is het belangrijk om een digitale, connected accountant te zijn, die tech ook inzet om klanten beter te informeren. Het is voor veel klanten namelijk een mysterie wat de accountant achter de schermen doet, aldus de bekende Britse accountingcoach Mark Lee.

Klanten zien ‘input en output’. De klant levert zijn stukken, en de accountant gaat ermee aan de slag om tot een ‘eindproduct’ te komen: de belastingaangifte, de jaarrekening,de BTW-aangifte enzovoort. Hoe het proces tussen in- en output verloopt, is een mysterie voor de klant.

Eigenlijk zijn zowel klanten als accountants wel gewend geraakt aan deze relatie. Maar stel jezelf de volgende vraag: "Houdt een dergelijke klantrelatie stand in het digitale tijdperk?" En, nog belangrijker:"zo niet, wat komt er dan voor in de plaats?"

Klanten nemen steeds actiever deel aan het boekhoudproces. Door gebruiksvriendelijke, digitale ‘DIY’ tools en apps hebben zij meer inzicht in de processen en voeren ze bepaalde handelingen bovendien zelf uit.

Belastingaangifte, het neerleggen van de jaarrekening, het opstellen van wettelijke verslagen… deze zaken zijn vandaag of binnenkort met enkele klikken rond. Klanten zullen zich dan afvragen of het kostentechnisch nog zin heeft om daar een accountant voor te betalen.

In Nederland kondigde een vooraanstaand accountantskantoor onlangs aan dat het afscheid neemt van het verdienmodel waarin de jaarrekening en de belastingaangifte centraal staan, en dat ze standaard dienstverlening voortaan gratis aanbieden. Lees meer in Accountancy Van Morgen: 216 Accountants gaat standaard dienstverlening gratis aanbieden.

Maar laten we dan even terugdenken aan David Autor: automatisering is ook complementair voor een organisatie. En een accountantskantoor is daar geen uitzondering op. Technologie geeft je de tools en databronnen in handen om jouw expertise te tonen. Benut die kans.

Zoals accountant Bart Put van AB²W aangeeft “kun je met technologie het vaak onopgemerkte werk van de accountant heel zichtbaar maken”.

Ontwikkel ‘tech-driven’ diensten met een focus op data-analyse, bedrijfsadvies en inzichtvolle rapportering. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van managementrapporten waarmee je de economische realiteit, trends en bedrijfsevolutie voor je klant in kaart brengt. Dat zijn relevante extra diensten die bovendien het betalen waard zijn.

Rapporteer in de taal van je klant

Behalve het werk zichtbaar maken, is het ook belangrijk dat accountants experts worden in het uitleggen van hun werk. Ze moeten complexe materie kunnen vertalen naar helder én praktisch toepasbaar bedrijfsadvies. Op maat én in ‘menselijke taal’.

De Britse accountingmentor Heather Townsend somt het goed op:

“Je klant is er niet bij gebaat om, naast de accountant, ook nog een expert in te moeten huren om die rapporten te interpreteren. Leer daarom te communiceren en te rapporteren op een manier die voor je klant begrijpbaar is. Kortom, spreek de taal van je klant.”