<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Staat de (KMO) accountant ondanks kansen digitalisering een ‘end-of-life’ cyclus te wachten?

Martin de Bie
Geschreven door: Martin de Bie

Staat de (KMO) accountant ondanks kansen digitalisering een ‘end-of-life’ cyclus te wachten?

Joris Van Der Gucht benaderde mij om een authority blog te schrijven voor op de site van Silverfin. En gezien mijn rol als adviseur nieuwe technologie & innovatie bij 216 Accountants verwacht hij van mij ook input, die stof tot nadenken geeft. Nou, die kan hij krijgen. (Dit artikel is wel op persoonlijke titel).

Afgelopen december mocht ik op uitnodiging van de EFAA in Slovenië een presentatie geven over de toekomst van het accountantsvak in het kader van digitalisering  en nieuwe technologie.

Ik sprak daar onder meer over de nieuwe toepassingen op het vlak van robotisering in de boekhouding en de ontwikkelingen rondom blockchain* & Bitcoin*. Want hoeveel accountants hebben per 31/12/2016 bij hun klanten nagevraagd of zij een Wallet hebben met Bitcoins?Wake up! Die klanten zijn er.

PSD2 op de agenda

Het is wat mij betreft al een tijdje duidelijk: accountants en aanverwante softwareleveranciers leven in een sprookjeswereld met spiegeltjes en kraaltjes qua vernieuwing, terwijl de wereld daarbuiten een flinke verandering ondergaat.

Die verandering vloeit mijns inziens voort uit de opkomende FinTech* oplossingen, en dan in het bijzonder door PSD2*. Ik zie op dit gebied kansen en mogelijkheden om voor onze klanten nieuwe diensten te ontwikkelen en bestaande proposities te verbeteren.

Helaas stonden de mogelijkheden omtrent PSD2 als Private Equity onderwerp, de afgelopen twee jaren nog niet zo hoog op de agenda. Jammer, want dat maakte dat het dus ook niet interessant was voor de accountant om het onderwerp binnen zijn organisatie onder de aandacht te brengen. Laat staan om hierin te investeren.

Wat staat de KMO/MKB-accountant te wachten..?

Maar ‘what-if’ de “eenvoudige” boekhouding voor de kleine en middelgrote ondernemingen binnen 2-3 jaar volledig geautomatiseerd is vanwege innovatie in het betalingsverkeer? Is dit een realistisch scenario, of roep ik dit nu gewoon om je aandacht te krijgen? Ken je toevallig Tellow.nl? Boekhouden en bankieren in één voor de ZZP-ers in Nederland. Een innovatieve oplossing van een bank. Wake up!

Als ik bijvoorbeeld kijk naar Duitsland en hoe daar met het API*-platform figo.io wordt gewerkt, dan neig ik te zeggen dat de hierboven genoemde ‘what-if’ niet geheel onrealistisch is. Figo.io is een platform dat gebruik maakt van de eerste ontwikkelingen rondom PSD2. Via dit platform kunnen apps aangeboden worden met real-time toegevoegde waarde voor de gebruiker op basis van betaaldata (gedragsdata), mits de eindgebruiker hiervoor toestemming geeft. Gedragsdata kan heel voorspellend zijn voor toekomstig gedrag en beslispatronen. De mogelijkheden voor vernieuwende diensten zijn enorm, zeker als je deze data combineert met andere financiële of non-financiële data. 

Ook Google en Facebook (sinds oktober 2016 met een Ierse banklicentie) wachten met smart op deze data omtrent betaalgedrag. In de toekomst zullen zij zelfs via hun Messenger applicatie betaaldiensten rechtstreeks kunnen bieden aan hun gebruikers in de Europese Unie.

Toegevoegde waarde van direct beschikbare data

Banken zien in de opkomst van PSD2 en de FinTech-ontwikkelingen een bedreiging:  mogelijk zal een stuk van hun diensten verdwijnen, met het gevolg dat er een behoefte ontstaat aan nieuwe businessmodellen.

Aan het begin van dit artikel gaf ik al aan: de wereld ondergaat flinke veranderingen. Slaapt onze sector nog als het gaat om vernieuwing? De branche functioneert grotendeels nog altijd volgens het uitgangspunt dat de klant ons nodig heeft; voor informatie, rapportages, controles en adviezen. Het draait om ons ‘straatje’ en de diensten die we daaromheen bieden. Door innovatie krijgen klanten (voorspellende) informatie direct beschikbaar. En dan rijst een wezenlijke vraag: wat is dan nog de toegevoegde waarde van de accountant? In het licht van de nieuwe technologische ontwikkelingen is ons bestaansrecht dus niet zonder meer gegarandeerd.

Hoe blijf je dienstverlener in een wereld vol technologie?

We moeten kijken vanuit het perspectief van de ondernemer: wat doet de ondernemer nu feitelijk via de bank? Hij betaalt zijn factuur en heeft soms behoefte aan een korte termijn financiering in relatie tot zijn werkkapitaal. Hiervoor had hij de accountant of boekhouder nodig. Toch? Die verzamelen de facturen en voegen deze data samen met betaaldata om uiteindelijk tot informatie te komen, die eigenlijk op dat moment weer achterhaald is. De klant betaalt flink voor dit extra werk, maar of hij tevreden is? Hoe ga je als dienstverlener je geld verdienen, als de klant straks eenvoudig via een app in zijn dagelijkse administratieve behoefte wordt voorzien?

Nu zijn er wat slimme nieuwe banken, zoals Bunq of N26, die de betaalfunctionaliteit via API beschikbaar stellen aan boekhoudoplossingen. ‘Bankkoppeling 2.0’, om het zo maar te zeggen. Dit houdt in, dat een ondernemer een factuur kan uploaden of doorsturen naar de boekhouding en in de boekhouding of via een app van de boekhoudleverancier gelijk de factuur kan betalen (op datum), zonder vervolgens naar de bankapplicatie te moeten voor autorisatie. Sommige boekhoudleveranciers combineren deze datastromen met een chatbot voor bijvoorbeeld real-time liquiditeitsadviezen; zo hoeft de klant dus niet te wachten op advies van een “dure” adviseur. Als accountant verlies je hierdoor naast de boekhouding straks ook adviesdiensten!

Niet afwachten maar inzetten op innovatieve en bredere dienstverlening

Nu kan ik niet in de glazen bol kijken om het juiste antwoord te geven op de kop: Staat de (MKB) accountant ondanks kansen digitalisering een ‘end-of-life’ cyclus te wachten? Wel kan ik via deze blog de welbekende spiegel voorhouden. Wij als 216 wachten dit moment niet af en innoveren voortdurend om onze klant blijvend een toegevoegde en bredere dienstverlening aan te kunnen bieden. En jij? 

author credit

Martin de Bie is adviseur nieuwe technologie & innovatie bij 216 Accountants. Vanuit 216Lab in Amsterdam houdt hij zich bezig met vooruitstrevende technologieën, zoals blockchain en kunstmatige intelligentie en de gevolgen hiervan op de dienstverlening van de accountancy.

 


 

*Bitcoin: Bitcoin is een vorm van elektronisch geld (cryptocurrency), en tevens de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit te gebruiken. Bitcoins kunnen worden opgeslagen op een personal computer, mobiele device of op een cold storage (USB) in de vorm van een wallet bestand of worden beheerd door een derde partij zoals blockchain, een portemonneedienst.

*FinTech: FinTechis een samentrekking van de Engelse woorden ‘financial’ en ‘technology’. Met andere woorden: het begrip omvat alle innovatieve financiële producten en diensten die de manier waarop we met geld omgaan vereenvoudigt en versnelt.

*PSD2: De Payment Services Directive (PSD) is een Europese richtlijn die in 2007 werd aangenomen door de Europese Commissie om betaaldiensten en payment service providers binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te reguleren. Op 8 oktober 2015 nam het Europese Parlement het voorstel van de Europese Commissie aan om het Europese betalingsverkeer veiliger en innovatiever te maken middels PSD2. De nieuwe richtlijnen hebben als doel om consumenten beter te beschermen tijdens online betalingen, om de ontwikkelingen en gebruik van innovatieve online en mobiele betalingen te bevorderen en om grensoverschrijdende Europese betalingen veiliger te maken. Op 16 november 2015 nam de Raad van de Europese Unie PSD2 aan. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in hun nationale wet- en regelgeving door te voeren.