<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">
FFS_Event_Resource

Online event

FAST FORWARD STUDIO
Join us this year for a fast-paced 2.5 hour live online show exploring the future of accounting, business and technology with expert speakers

Ontdek de inzichten over de toekomst van accounting en de rol die technologie daarin speelt.

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

Ontdek de inzichten over de toekomst van accounting en de rol die technologie daarin speelt.

Dit hebben we geleerd van onze experten tijdens Fast Forward Studio

Op 17 september konden we ons jaarlijkse Fast Forward evenement voor accountants laten doorgaan. Een live evenement in België was uiteraard niet mogelijk, maar ons digitale alternatief bleek net zo inspirerend. Daarnaast was het ook een perfect voorbeeld van de mogelijkheden die digitaal ons te bieden heeft.

Klantgerichtheid is te allen tijde cruciaal

Tijdens het eerste deel van Fast Forward gaven Nathalie Vandepeute (Payconiq), Sophie Docx (Cake) en Jeroen Lemaire (In the Pocket) hun visie over de impact van technologie op financiële diensten.

Op de vraag welke technologieën de komende jaren het meeste impact zullen hebben, antwoordde Jeroen Lemaire zonder enige twijfel. AI is duidelijk aan een doorbraak bezig en zal in de komende vijf à tien jaar steeds belangrijker worden. Het zal ook een onmiskenbare impact hebben op de relatie met klanten.

En dat brengt ons meteen bij één van de belangrijkste hoofdgedachten uit deze sessie: te allen tijde klantgericht blijven, is van cruciaal belang.

Een andere belangrijke boodschap die alledrie de gasten ons meegaven, was dat je niet zomaar om het even welke technologie moet gaan implementeren zonder er eerst goed over na te denken. ”Voor je digitale transformatie heb je een strategie en een plan nodig,” vatte Jeroen Lemaire het samen. ”Zorg ervoor dat je over voldoende interne expertise beschikt en versterk die vervolgens door solide en strategische partnerships aan te gaan,” vulde Nathalie Vandepeute aan. ”Hou contact met de markt en de noden van je klanten,” sloot Sophie Docx af.

Digitaal: een kwestie van nu of nooit

Tijdens de tweede sessie gingen we dieper in op accounting als specifiek domein. Onze co-CEO Joris Van Der Gucht kwam aan het woord en deelde zijn visie over connected accounting. Met zijn achtergrond als accountant kent hij het beroep en de uitdagingen die ermee gepaard gaan als geen ander.

Joris is ervan overtuigd dat bedrijven die de stap zetten naar connected accounting, drie zaken in het achterhoofd moeten houden: hun strategie voor hun mensen, hun businessmodel en de technologie die ze willen gebruiken om alles klaar te spelen.

Connected accounting verandert de manier waarop mensen binnen een kantoor met elkaar samenwerken en dat geldt zowel intern als naar klanten toe. Het heeft ook een impact op het businessmodel van het kantoor. De klassieke manuele taken worden immers geautomatiseerd en maken plaats voor meer winstgevende activiteiten zoals adviesverlening, waardoor je als accountant veel meer contact hebt met je klanten. Volgens Joris moet technologie eerst en vooral de twee andere strategische pijlers met elkaar te verbinden.

Hij deelde ook de maturiteitscurve voor digitale transformatie of connected accounting van Silverfin. Deze curve biedt accountancykantoren een stappenplan voor een succesvol transformatietraject. Het is belangrijk om hier volop op in te zetten en snel te schakelen want, zo zei Joris, je bedrijf digitaliseren is niet langer een kwestie van ”misschien” maar van moetens. Het is nu of nooit.

Evolutie, geen revolutie

Vervolgens gingen we te rade bij toonaangevende figuren uit de accountingsector en vroegen hen om hun visie en concrete verhalen over de dagelijkse realiteit van veranderingsprocessen en connected accounting. We hadden een gesprek met Dawn Marriot (CEO, Azets, VK), Jorgen Broothaers (Partner, PWC Belgium), Brian Murphy (Engagement Lead, Deloitte, Ierland) en Martin De Bie (Advisor innovation, 216 Accountants, Nederland).

Alle vier waren ze het erover eens dat het digitale transformatieproces in hun bedrijf had geleid tot een efficiëntere compliance. Het werk kan immers sneller worden uitgevoerd, het aantal fouten is drastisch gedaald en ze zijn veel flexibeler geworden. Ze benadrukten echter ook dat het belangrijk is om niet overhaast te werk te gaan en vertelden ons waarom het zo belangrijk is om al je medewerkers mee te nemen tijdens het digitale transformatietraject. ”Je moet de skills van je mensen versterken zodat ze ontwikkelde professionals kunnen worden,” zei Jorgen Broothaers. ”Daarna komt er meer ruimte vrij voor creativiteit.” Brian Murphy wees er ook op hoe belangrijk het is een stap achteruit te zetten om te bekijken hoe je bepaalde zaken wilt aanpakken. ”Je moet eerst bedenken wat je wilt en het daarna bouwen, niet andersom.” Martin De Bie trad hem bij maar zei ook dat dat een lastige onderneming kan zijn wanneer je te maken hebt met een groot bedrijf dat rekening moet houden met een uitgebreide historiek. ”Hou niet vast aan titels. Je moet lean and mean zijn,” was zijn advies. ”De beste manier om dat te doen is door partnerships aan te gaan.”

De mensen die het werk uitvoeren, zijn echter de sleutel tot alles. Alle sprekers waren het erover eens: mensen zijn cruciaal in het proces. ”Vertel je mensen waarom al die veranderingen er komen,” zei Dawn Marriot. ”Zorg dat je een duidelijk plan klaar hebt en laat iedereen op eigen tempo evolueren. Een revolutie is niet nodig. Het gaat meer om een consequente evolutie.”


Technologie als motor voor de toekomst van accounting

Tijdens het laatste panelgesprek van de show wisselden Tim Vandecasteele (co-CEO Silverfin), Adrian Blair (Receipt Bank, VK) en Ken Bastiaen (Boltzmann) van gedachten over opkomende technologieën binnen accounting. Ze waren het er allemaal over eens dat cloud-computing een onmiskenbare impact heeft op elke sector en dat accounting geen uitzondering vormt op die regel. ”Vroeger was accounting een kwestie van terugblikken,” stak Adrian van wal. ”Het potentieel van cloud-computing is dat je de boekhouding in realtime kan voeren waardoor je veel korter op de bal kunt spelen.”

Maar hij stelde ons ook gerust: de job van de accountant komt niet in gevaar. ”Accountants zullen vertrouwensadviseurs worden en vertrouwen kan je niet automatiseren.” Tim Vandecasteele vulde aan dat hoewel heel wat activiteiten tegenwoordig geautomatiseerd kunnen worden, accountants toch altijd een cruciale rol zullen blijven spelen. ”De aanpak en het beslissingsproces van een mens kan je niet vervangen,” legde hij uit. Tegelijk waarschuwde hij om niet naar technologie te grijpen, zuiver omwille van de technologie. ”Cloud-computing biedt eindeloze mogelijkheden op vlak van samenwerking, toegankelijkheid en verbinding,” ging hij verder. Ken was het met hem eens, ”Het is niet zomaar AI,” zei hij, ”het is iets dat klanten kunnen gebruiken. Het is een hulpmiddel waarmee je problemen kan oplossen.”

Voor een succesvol veranderingsproces heb je bovendien ook een strategie nodig die opgebouwd is vanuit de realiteit. In change management moet je altijd bekijken hoe je het proces kan verbeteren. Het is dan ook een goede zaak dat accountants een gezonde vorm van scepsis blijven behouden en dat ze zich kritische vragen stellen rond hun technologiestrategie. Zorg dat je openstaat voor verandering en innovatie, maar stel ook vragen.

Digitale transformatie en connected accounting: een kans voor iedereen?

Ten slotte legde het publiek zijn prangende vragen voor aan onze founders. Eerst en vooral wilden ze weten of automatisering en technologie slecht nieuws zijn voor accountants. ”Het is een opportuniteit,” gelooft Joris. ”Wij willen onze klanten de weg wijzen zodat ze technologie als een partner kunnen gaan beschouwen.”

En hij kan het weten. Zijn motivatie om Silverfin op te richten is ontstaan uit zijn eigen frustratie als accountant. Voor Tim lag de motivatie op een ander vlak. ”Ik wilde graag eenvoud brengen in een complexe materie,” vertelde hij. ”Het is leuk om zien dat we zowel grote als kleine bedrijven kunnen helpen.”

En we hopen dat onze klanten Silverfin ook op die manier zien: als een partner voor accountants. Een partner die hen helpt te innoveren en positieve veranderingen aan te brengen, geen concurrent.

Heb je Fast Forward Studio gemist? Geen zorgen, je kan alles over de discussies met onze gastexperten ontdekken door hier te registeren en de opname van de liveshow te bekijken.

In de komende weken gaan we in onze blogs ook meer in detail in op elk van de sessies en een aantal van de opgenomen breakouts.

FFS Blog Insert NL@2x