<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Klantverhaal VGD Accountants: we zetten tijdwinst om in bedrijfskundig advies voor de klant

Annelies Gommers
Geschreven door: Annelies Gommers

Klantverhaal VGD Accountants: we zetten tijdwinst om in bedrijfskundig advies voor de klant

De rol als bedrijfsadviseur wordt steeds belangrijker voor accountants. Met software kan je de efficiëntie creëren die nodig is om invulling te geven aan die rol. Maar hoe ga je te werk om de software binnen een grote organisatie te integreren? Lees hier hoe accountantskantoor VGD dat aanpakt en hoe de accountants binnen de groep met Silverfin werken.

Toegevoegde waarde ligt in goed klantcontact

Voor accountantskantoor VGD staat een goed contact met de klant centraal. Dat vertelt Charlotte Pille, accountant/belastingconsulent en vennoot binnen het VGD kantoor te Brugge.

Charlotte legt uit: 

“Wij houden ervan om met onze klanten periodiek een bespreking te hebben, face to face. Dat is het soort klantcontact waar wij echt op inzetten en waar wij ook onze toegevoegde waarde halen." 

Door regelmatig contact houden de accountants van VGD echt voeling met de belangen en doelstellingen van hun klanten. Dat is nodig om de klant optimaal te kunnen bijstaan.

Variatie geeft uitdagingen
“Elke klant werkt op zijn eigen manier en dat brengt de uitdaging van uniformiteit met zich mee", geeft Charlotte aan.

Sommige klanten doen het inboeken en de voorbereiding van de afsluiting zelf. Dan zijn er ook klanten voor wie we de boekhouding in ons eigen boekhoudpakket doen. Deze variëteit aan input vormde een grote uitdaging bij het maken van rapporten. Hier een print van de klant, hier een print vanuit ons eigen pakket. En voor de afsluiting was er een stukje in Excel, een stukje in het boekhoudpakket of in Word... dat gaf geen uniform geheel.

Efficiëntie en tijdswinst

We zochten een oplossing voor die versnippering. Iets wat alle stukken en werkwijzen kon connecteren zodat we tot een uniforme werkwijze konden komen.

Het voordeel van het werken met Silverfin is dat die uniformiteit wordt bereikt, en dit over elk van de twaalf VGD vestigingen heen.

Voor Charlotte brengt Silverfin nog een ander groot voordeel met zich mee, namelijk efficiëntie. En dat zorgt voor tijdswinst.

“Naar de toekomst toe moet de accountant zich steeds meer profileren als consultant: het geven van bedrijfskundig advies. Tijdwinst geeft de ruimte en capaciteit om die rol te vervullen.”

Meer weten over hoe en waarom VGD met Silverfin werkt? Bekijk de video hieronder.