<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Volledig vernieuwde verslaggeving

Geschreven door: Product Team

We hebben de wettelijke verslagen in Silverfin herzien om u tijd te besparen en je te helpen efficiënter te werken. 

In het bijzonder zult u zien dat we de wettelijke verslagen hebben overgebracht van documenten naar toelichtingen. Dit brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee: 

 • Er kunnen meer linken worden gemaakt met andere toelichtingen en workflows
 • Teksten zijn beschikbaar in meerdere talen, idem als in jaarrekeningen.
 • De gegevens kunnen worden gekopieerd naar een andere periode.
 • Er is een uniforme manier van werken in de workflow.
 • Door juridische rapportage in een workflow onder te brengen is het nu mogelijk om zoekopdrachten in Insights aan te maken die relevant zijn voor al uw juridische vereisten. 

Daarnaast werden ook een aantal verbeteringen geïmplementeerd waaronder:

 • Een betere doorstroom van data:
  • Percentages van de intrestberekening stromen door naar de relevante verslagen van de bedrijfsparameters naar de jaarrekening.
  • Houd er rekening mee dat de admin syncs op dezelfde manier blijven synchroniseren.
 • De bedrijfsparameters werden opgesplitst:
  • “Instellingen” bevatten de algemene bedrijfsgegevens en de parameters voor de verschillende verslagen.
  • De “aandeelhouders/vennoten & bestuursorgaan/zaakvoerders” geeft een overzicht en bevat de details van de aandeelhouders of vennoten en van het bestuursorgaan of de zaakvoerders.
 • De vertegenwoordiging voor aandeelhouders is uitgebreid: indien een aandeelhouder wordt vertegenwoordigd door een rechtspersoon, kan voor deze rechtspersoon ook een wettelijke vertegenwoordiger worden ingeschreven.
 • Aangezien het aantal stemmen afhankelijk is van de statuten voor vruchtgebruik en blote eigendom kan het aantal stemmen nu worden geregistreerd.
 • De mogelijkheid om de vergadering van het bestuursorgaan schriftelijk of elektronisch te houden werd toegevoegd.
 • Een tussentijdse dividenduitkering kan geregistreerd worden in de resultaatsverwerking.
 • Er kan meer gedetailleerde informatie worden gegeven over de bezoldiging van de bestuurders.
 • De voorstelling van de jaarrekening in het jaarverslag werd gealigneerd met het huidig model van de jaarrekening.
 • De datum van de vergadering van het bestuursorgaan en/of algemene vergadering kan ingegeven worden in de vorm van ‘de 1e maandag van juni’.
 • Er werd een apart verslag voor het ontslag en (her)benoeming van een gedelegeerd bestuurder voorzien.
 • Resultaat tags zijn toegevoegd in de toelichtingen zodat insight queries kunnen worden uitgevoerd. Alle resultaat tags zijn te vinden op de Silverfin Community pagina.
 • Er is een navigatiebalk toegevoegd zodat u gemakkelijk kunt navigeren van instellingen naar notulen van de vergadering van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
 • Na de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de terminologie "maatschappelijk" geschrapt. Daarom werd dit ook aangepast in Silverfin.
 • De logica voor de checkboxen in de aanwezigheidslijst werd omgedraaid omdat het vaker voorkomt dat het bestuursorgaan en de wordt getoond.

  Het nieuwe pakket kan u vanaf vandaag gratis activeren via de Marketplace.

  De signing integraties zullen niet beschikbaar zijn op de releasedatum, maar we werken er samen met onze integratiepartners aan om het zo snel mogelijk beschikbaar te maken. We houden u op de hoogte van de voortgang. 

  In de loop van 2023 kunt u verdere verbeteringen van de nieuwe rapporteringsworkflow verwachten. En tot slot wil ik u erop wijzen dat de oude rapportage in de sectie documenten weliswaar beschikbaar zal blijven, maar dat er geen verdere updates zullen plaatsvinden. 


  Wilt u meer te weten komen over deze nieuwe workflow, schrijf u in voor onze webinar op 23/01.