<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Wat Connected Accountants kunnen leren van de auto-industrie

Domien Claeys
Geschreven door: Domien Claeys

Wat Connected Accountants kunnen leren van de auto-industrie

De boekhouder staat in de top 5 van beroepen die zullen verdwijnen. Volgens onderzoek over de vervangbaarheid van jobs in België heeft de accountant 95,67% kans dat zijn job verdwijnt. En de reden? Automatisering.

In het kader van dit blogartikel spraken we met Domien Claeys, Business Analyst Lead bij accountants- en auditkantoor Vandelanotte.

Domien is niet iemand die bij de pakken neerzit. Hij heeft hij een praktische visie over hoe accountancy kantoren hun bestaansrecht waarborgen in een wereld die steeds verder digitaliseert en automatiseert.

Is automatisering doemscenario of realiteit?
“Misschien nemen robots het werk zelfs ooit wel van ons over”,

steekt Domien Claeys van wal.

Het boekhoudwerk verdwijnt beetje bij beetje. Vandaag de dag nog traag. In de nabije toekomst snel tot zeer snel. Vergeleken met andere branches heeft de accountancy-sector een grote kans dat een deel van de taken door digitalisering en automatisering verdwijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van ING België.

De studiedienst onderzocht, volgens de Oxford methode, de vervangbaarheid van 426 beroepen in België. Elk beroep werd beoordeeld op 3 factoren die een belemmering zijn voor automatisering:

  • creativiteit
  • sociale intelligentie
  • niet-routineuze taken

En het resultaat? Accountants staan in de top 5 van beroepen met het grootste automatiseringsrisico. Het beroep heeft namelijk minder factoren die een hinderpaal zijn voor automatisering, zoals bijvoorbeeld creativiteit en niet-routineuze taken.

de standaard 02.png

‘Robotiseringsrisico’... ‘automatisering’... termen die voor een accountant wellicht als een doemscenario klinken, en reden geven voor een pessimistische toekomstvisie. 

Maar niet voor Domien. Als het aan hem ligt, is het zeker mogelijk om te voorkomen dat het accountantsvak in de toekomst verdwijnt. Daar is wel wat werk voor nodig. Domien’s aanpak? Aanpassingsvermogen én de juiste voorbereiding zijn essentieel.

Hoe maak je een succesvolle digitale transformatie?
“Digitaliseren is leuk maar kan pas echt werken als er in de achtergrond een gestandaardiseerde en eenvoudige organisatie staat.”

Vanuit zijn interesse in digitalisering en nieuwe technologieën is Domien Claeys van mening dat andere industrieën een voorbeeld kunnen zijn voor boekhoud- en accountantskantoren. Hij geeft aan dat er volgens hem, globaal genomen, drie aspecten zijn waar accountantskantoren aandacht aan moet besteden als zij succesvol de digitale omslag willen maken.

1. Standaardiseer je organisatie

De eerste stappen die een accountantskantoor moet maken vooraleer het de digitale omslag kan maken is gestandaardiseerd werken.

Standaarden krijgen binnen de accountancy sector jammer genoeg vaak een negatieve bijklank. Meestal wordt in eenzelfde adem gezegd dat elke klant uniek is… Ik zie daar echter een overeenkomst met de de automobielsector. Een auto maken is een huzarenstukje. Elke dag 100 exemplaren maken, die voldoen aan dezelfde standaarden en kwaliteitseisen, en waar de klant zelf inspraak heeft over hoe de wagen eruit ziet en wat het voertuig kan. Daar heb ik tonnen respect voor!

De automobielsector kan in dat opzicht ook als voorbeeld dienen voor boekhoud- en accountancy kantoren, als het gaat om een goede basis leggen voor digitale transformatie. Een gestandaardiseerde manier van werken is volgens mij de beste hefboom om snel en goed te kunnen digitaliseren.

2. Vereenvoudig je processen

Verder geeft Domien aan dat processen eenvoudig moeten zijn.

“Hoe meer uitzonderingen er in een proces ingebakken zitten, hoe moeilijker het wordt om zo’n proces digitaal te stroomlijnen. Maar let op: eenvoud in processen is zeker niet eenvoudig te realiseren.”
3. Standaardiseer de output

Naast een gestandaardiseerde organisatie en vereenvoudigd proces, is het volgens de Business Analist van Vandelanotte ook nodig om de output te standaardiseren. Ook op dit punt put hij inspiratie uit de manier van werken in de auto-industrie.

Waarom denk je dat opties in pakketten goedkoper geleverd kunnen worden dan de individuele opties? Of waarom je een optiepakket altijd moet nemen zoals het is? Er kan geen optie bij of weg uit het pakket. Dat is net omdat de producenten perfect weten dat het beheren van een eenvoudig proces met een gestandaardiseerde output gemakkelijker is.

Als accountancy kantoor kun je dit principe van de auto-industrie ook toepassen op je dienstverlening: standaardisering van pakketten, maar met ruimte voor individuele aanpassingen op maat van de klant.

Om digitale omslag door te voeren die echt leidt tot duurzame efficiëntie moet je dus eerst de basis leggen, een goed begin is immers het halve werk.

Waarom is een digitale omslag van belang?

Het scannen en herkennen van vandaag zal binnen een aantal jaar definitief weg zijn. Facturen zullen digitaal verstuurd worden en automatisch ontvangen door de accountant of boekhouder. Het voeren van de boekhouding wordt herleid tot een commodity. En klant zal die commodity kopen bij diegene die deze dienst het goedkoopst kan aanbieden.

Welke impact heeft digitalisering op de rol van de accountant?

Voor de accountant van de toekomst komt het aan op het vinden van nieuwe manieren om waarde te creëren. De accountant moet die nieuwe waarde gaan halen uit andere diensten dan het puur voeren van de boekhouding en het vervolledigen van de fiscale en andere verplichtingen van een klant.

Het wordt voor de accountant nog belangrijker om de nadruk te leggen op zijn rol als adviseur. Kantoren die er niet in slagen deze transitie te maken krijgen het moeilijk. De rol van adviseur en vertrouwenspersoon bouw je echter niet op in één dag. Daar begin je beter vroeg dan laat mee.

Om succesvol te zijn én te blijven als accountancy kantoor van de toekomst zal aanpassingsvermogen dus voorop staan: ga mee met de digitale ontwikkelingen, zowel qua de organisatie van je kantoor en de processen, als ook qua de aard en inhoud van je diensten.


author credit

Domien Claeys, Business Analyst Lead bij accountants- en auditkantoor Vandelanotte. Door zijn interesse voor digitalisering & nieuwe technologieën speelde hij een belangrijke rol als schakel tussen de accountancy/audit en de IT afdeling. Domien maakt bovendien deel uit van een digitaal transformatie team dat Vandelanotte moet wapenen voor de toekomst.