<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">

Klantverhaal Groep Anthonissen: hoe meer dan 100 medewerkers op 10 locaties nu op dezelfde manier werken

Annelies Gommers
Geschreven door: Annelies Gommers

Klantverhaal Groep Anthonissen: hoe meer dan 100 medewerkers op 10 locaties nu op dezelfde manier werken

Een uniform werkproces uitdenken, op poten zetten én onderhouden is geen sinecure als je met tientallen accountants op verschillende locaties werkt. Groep Anthonissen ging de uitdaging aan en slaagt met vlag en wimpel. 

Vennoot Bert De Bie vertelt waarom de organisatie met Silverfin in zee

ging, en hoe ze een nieuwe, digitale manier van werken over de hele groep heen realiseren.

intern op dezelfde manier werken, en zo naar buiten toe tot een uniforme manier van rapportering te komen",

vertelt Bert De Bie, partner bij Groep Anthonissen en verantwoordelijk voor de digitalisering binnen de groep. Om een antwoord te bieden aan de uitdaging om intern efficiënter te werken zodat de klant beter geholpen kon worden, koos Groep Anthonissen voor Silverfin.

Excel ging een eigen leven leiden
“Voordien gebruikten we Excel voor een groot deel van onze activiteiten”

“Het nadeel daarvan was dat het snel een eigen leven ging leiden. Het kon bijvoorbeeld gebeuren dat een formule niet doorgetrokken werd… Excel bracht dus een zekere foutgevoeligheid met zich mee. Bovendien was het eindresultaat niet uniform, omdat templates al eens aangepast werden.”

Flexibiliteit in de cloud

“In Silverfin zagen wij de mogelijkheid om volledig online te gaan werken, in de cloud. Daarmee vermijd je versie-oorlogen rond Excel templates. Een cloud-based programma connecteert ook makkelijker met andere programma’s, en het koppelen van verschillende tools is de toekomst. Die flexibiliteit was een doorslaggevend element in onze keuze voor Silverfin.”

Groep Anthonissen werkt met verschillende boekhoudpakketten: vooral met Expert/M van Kluwer maar ook met Octopus, Yuki en Wings.


Een gestroomlijnd werkproces

Bert legt uit: “Door al die verschillende pakketten was het voordien erg moeilijk om tot een uniforme werkwijze te komen. Het werkproces in onze hele groep verloopt gestroomlijnd nu we Silverfin gebruiken. Er is een automatische link met de verschillende programma’s. De informatie wordt op dezelfde manier verwerkt op het connected accounting platform. Dat werkt makkelijker voor de medewerkers, en naar de klant toe kunnen we één balans presenteren.

Alle medewerkers doen de bespreking nu ook op dezelfde manier, ongeacht of de gegevens uit Yuki, Expert/M, Octopus of Wings komen. Dat is een echt voordeel voor de uniformiteit over al onze vestigingen.

Bovendien gaan bespreking op basis van Silverfin ook praktisch gezien erg vlot: je kan direct in rapporten verder klikken om meer details weer te geven, zonder dat je op kantoor hoeft te zijn of in mappen moet gaan zoeken.”

Wil je meer weten over hoe Groep Anthonissen Silverfin inzet binnen de organisatie? Bekijk dan de video hieronder.