<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/148569.png" style="display:none;">
FFS_Event_Resource

Online event

FAST FORWARD STUDIO
Join us this year for a fast-paced 2.5 hour live online show exploring the future of accounting, business and technology with expert speakers

Zet historische financiële data om in proactieve zakelijke inzichten

Joris Van Der Gucht
Geschreven door: Joris Van Der Gucht

Zet historische financiële data om in proactieve zakelijke inzichten

Ontdek hoe je financiële data kan gebruiken om waardevol advies aan te bieden en je klantenrelaties te transformeren

Leer de waarde van je data ten volle te gebruiken om adviesverlening op expertniveau te ontwikkelen

Accountants hebben toegang tot, en creëren ook zelf, enorme hoeveelheden financiële data van en voor klanten. In die data zit enorm waardevolle zakelijke informatie vervat. De toekomst is aan de accountants die deze informatie gebruiken om sterker advies te kunnen verlenen en meer succes te boeken.

Op dit moment gebruiken de meeste accountants deze data alleen maar voor retrospectieve rapportering, audits en compliance. Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal accountants dat nog op deze manier werkt alarmerend hoog is: maar liefst 84%. Waarom baart ons dat zorgen? Omdat dankzij automatisering en cloud-based platformen zoals Xero, Exact en Quickbooks, klanten de waarde van rapportering steeds lager inschatten. In hun ogen kan iedereen met slechts een paar klikken zelf zijn rapportering uitvoeren. Waarom zouden ze daar dan moeten voor betalen? Zeker nu bepaalde bedrijven die rapporten gewoon gratis aanbieden.

Accountantskantoren die digitale en technologische maturiteit bereikt hebben, kunnen het zich permitteren om die rapporten zomaar weg te geven. Ze maken immers beter gebruik van hun data om nieuwe inkomsten te genereren uit adviesverlening. Ze weten immers dat dat hetgeen is waar hun klanten echt belang aan hechten. De Big Four hebben deze omschakeling in elk geval al gemaakt. Op dit moment halen KPMG en Deloitte meer inkomsten uit consultancy dan uit hun audits.

SF-AT-Turning-historical-financial-data-into-proactive-business-insights-[insert-1]-1

Accountants beseffen maar al te goed dat verandering zich opdringt. Meer dan driekwart van de accountants bij wie we rondvraag deden, gaf aan dat het hun bedoeling is om adviesverlening binnen de vijf jaar adviesverlening te laten uitgroeien tot hun grootste inkomstenpijler. Heel wat onder hen beschikken echter niet over de juiste tools voor die transformatie. 85% onder hen is ervan overtuigd dat ze niet over de juiste technologie beschikken om te kunnen blijven concurreren in deze nieuwe wereld.

Welke technologie heb je dan nodig om de waarde van je data ten volle te gebruiken en een competitieve adviesverlening te ontwikkelen?

Toegang tot realtime data en datamonitoring

Heel wat accountants worden compleet overspoeld door financiële data. De volumes zijn overweldigend en ze zijn niet in staat om die data op een goede manier te gebruiken. Dat komt omdat de data opgeslagen zijn in silo's per departement, niet-geconnecteerde spreadsheets en de verschillende bedrijfssystemen van hun klanten. Soms zijn er zelfs ook nog papieren dossiers in het spel.

Silverfin consolideert al die data, waar ze ook vandaan komen, in één enkele gestructureerde datahub. Daar zijn ze veilig toegankelijk voor iedereen die ze moet kunnen bekijken, waar je ook bent. Het maakt dus niet uit welk platform de klant gebruikt. Silverfin trekt alle financiële data in realtime binnen op het platform. Als je klant dus iets verandert in zijn dossier of nieuwe data toevoegt, heb jij als accountant ook direct toegang tot die aanpassingen. Alle realtime en historische data zijn direct beschikbaar. Zowel klant als accountant hebben dus live toegang tot de enige versie van de waarheid.

Deze basisvaardigheid noemen wij Fullsight, de stap naar digitale maturiteit en connected accounting. Maar je kan jezelf pas echt een connected accountant noemen wanneer je de laatste van onze vier fases van digitale maturiteit hebt bereikt: Foresight. Dan ben je een proactieve, gewaardeerde zakelijke partner voor je klanten en is adviesverlening je kernactiviteit.

Toegang tot realtime data is cruciaal, en dat is precies de mogelijkheid die Silverfin je biedt. Dankzij de gecentraliseerde en gestandaardiseerde data bereik je het hoogste niveau van digitale maturiteit. Met Silverfin kan je de data ook markeren in overeenstemming met wat belangrijk is voor je klant. Misschien is je klant bezorgd over zijn cashflow? Markeer dan zijn data voor wanneer de liquiditeit onder een bepaald niveau zakt. Ons platform monitort vervolgens permanent die data en geeft automatisch een melding wanneer de vooraf bepaalde grens overschreden is.

Dankzij deze realtime datamonitoring kan je voor elke klant een systeem opzetten met vroege waarschuwingen zodat je kan anticiperen en je klant proactief kan contacteren met advies en een oplossing. Voor dergelijk proactief advies leggen je klanten maar al te graag meer geld op tafel.

Van data-analyse naar business intelligence

De ontwikkeling van adviesverlening is gebaseerd op analyse van de financiële data van je klant en de omzetting van die resultaten in business intelligence.

Silverfin biedt je de analytische tools die je nodig hebt om een diepgaand begrip te krijgen van elk van je klanten. Wat is belangrijk voor hen? Wat leidt tot succes? Wat heeft een impact op de resultaten?

Bovendien kan je diezelfde analyse maken over je gehele klantenportfolio zodat je prestaties en best practices kan benchmarken voor gelijkaardige bedrijven. Op die manier kan je trends en patronen blootleggen en beter leren begrijpen waarom sommige van je klanten succesvol zijn en andere veel slechter presteren. Die inzichten kan je vervolgens gebruiken als basis voor je advies.

Wanneer je die informatiecapaciteit in handen hebt, heb je het maturiteitsniveau bereikt waar je advies kan beginnen aan te bieden op basis van historische data. Wij noemen deze fase Insight. Maar pas in de laatste fase - Foresight - evolueer je van kijken naar het verleden naar voorspellingen doen en planningen opmaken voor de toekomst. Op dat moment ontwikkel je voorspellende intelligentie. Silverfin geeft je de nodige tools in handen om dat punt te bereiken.

SF-AT-Turning-historical-financial-data-into-proactive-business-insights-[insert-4]-1

De toekomst zien en datagedreven adviesverlening

Voorspellende intelligentie betekent dat je toekomstige trends ziet en dat je je klanten op basis daarvan proactief strategisch advies kan aanbieden om zo de risico's te verlagen en kansen te verzilveren. Met de analytische tools en mogelijkheden van Silverfin kan je in de data de trends zien die bepalend zijn voor de toekomst zodat je een strategie kan ontwikkelen waar je klanten voordeel bij hebben.

Bijvoorbeeld: je weet dat bepaalde wetswijzigingen die eraan zitten te komen, impact zullen hebben op een aantal van je klanten. Maar elke klant is anders en heeft zijn eigen noden en uitdagingen. Met Silverfin heb je een diepgaande kennis over hun dossier zoals nooit tevoren. Zo kan je exact bepalen welk type advies elk van je klanten nodig heeft en op welk moment ze er het meeste aan hebben. Aangezien je een goed beeld hebt van wat je klant in de toekomst hoogstwaarschijnlijk belangrijk zal vinden, kan je ook nieuwe diensten ontwikkelen op basis van die inzichten. Je kan hen niet alleen op tijd advies verlenen, je kan hen zelfs al oplossingen aanbieden voor problemen waarvan ze nog niet eens weten dat die er zijn.

Integreer die factoren automatisch in het meldingssysteem van Silverfin en het platform zet je team en klanten automatisch aan tot actie wanneer dat het meeste impact heeft.

Begin vandaag aan je traject naar Foresight en ontdek hoe je data en data-analyse kan gebruiken om je klanten advies te verlenen, de toekomst te voorspellen en nieuwe adviesdiensten te ontwikkelen die je kan aanbieden met de hulp van technologie. De tijd is gekomen om dankzij technologie het spel van accounting volgens de nieuwe regels te winnen.

Download de Foresight e-Guide en ontdek er alles over.